La Grand E.V.O

Uw leverancier voor elektrische verwarmingselementen en apparaten

home     contact     producten    download     nieuws     link     webshop


Sydneystraat 90 - 3047 BP Rotterdam	        Tel. 010-2449966 Kantoor, werkplaats en magazijn Sydneystraat 90 - 3047BP Rotterdam Tel. 	010-2449966 Fax. 010-2449967 Email info@lagrand-evo.nl Vakantie sluiting Zomervakantie  9 t/m 13 Augustus beperkte bezetting, geen productie. Geheel gesloten 16 t/m 29 Augustus. Kerstvakantie Gesloten 24.12.2021 t/m 02.01.2022   Openingstijden Van Maandag t/m Vrijdag van 08.00 t/m 16.45 uur

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.Download PDF metaalunie voorwaarden